Listopad 2006

info o levhartech

28. listopadu 2006 v 15:33 | Kyara |  levharti
[Němčina < latina], leopard, Panthera pardus, velká šelma z čeledi kočkovitých. Hmotnost samce je až 100 kg. Skvrny na srsti tvoří jednoduché kroužky. Občas se vyskytuje barevná odchylka černý pardál, zvaný též baghira. Levhart se živí velkými obratlovci, kořist často vynáší na stromy. Denně spotřebuje 5 - 6 kg masa. Obývá jižní, jihovýchodní Asii a Afriku. V mnoha oblastech ohrožen vyhubením.

info o lasičkách

28. listopadu 2006 v 15:32 | Kyara |  lasičky
Mustela - rod drobných šelem z čeledi kunovitých. Známo je asi 15 druhů, které obývají Evropu, Asii a Severní Ameriku.
V České republice žijí 2 druhy: lasice kolčava, Mustela nivalis a lasice hranostaj, Mustela erminea. Oba druhy jsou celoročně hájeny.

16.bleskovka !!!KONEC!!!!

28. listopadu 2006 v 15:28 | Kyara |  bleskovky

Vyhrávají první tři ale upozorňuju že to hlasování je povinné!!!!!!!!!!!

Kdoje to?
Co vám chybí na mém blogu?

info o lamách

28. listopadu 2006 v 15:16 | Kyara |  lamy
Lama - rod přežvýkavých sudokopytníků z čeledi velbloudovitých. Žije v Jižní Americe. Známy 2 druhy: lama huanaco a lama vikuňa. V divoké formě žijí ve výšce 3500-6000 m n.m. Loví se pro chutné maso a kožešiny. Jejich domestikované formy se chovají v horských oblastech Jižní Ameriky pro maso, mléko, kůži a nošení břemen. Chov lam se v jiných oblastech světa nerozšířil.

info o losích

28. listopadu 2006 v 15:15 | Kyara |  losi
Alces alces - největší savec z čeledí jelenovitých. Tělo 150-200 cm vysoké, hmotnost 300-500 kg. Žije v lesním pásmu severní a východní Evropy, Asie a Ameriky. V Čechách byl vyhuben v 16. století, na Slovensku v 17. století. V minulých letech několik losů opět trvale žilo v jižních Čechách, vyskytly se i případy, kdy se los ze severu vydal až do našich zeměpisných šířek. Je celoročně hájen.

info o kunách

27. listopadu 2006 v 18:30 | Kyara |  kuny
Martes - rod šelem z čeledi kunovitých. Je známo 8 druhů. Žijí v Evropě, Asii a v Severní Americe. U nás se vyskytují 2 druhy; kuna lesní, Martes martes, obývá větší lesní komplexy a kuna skalní, Martes foina, žije v lidských stavbách a ve velkých městech. Požírají živočichy do velikosti králíka; živí se i plody a ovocem. Všechny kuny poskytují cennou kožešinu. Lov povolen od 1. 11. do 31.1. Do rodu Martes patří také sobol a charza.

info o křečcích

27. listopadu 2006 v 18:28 | Kyara |  křečci
Cricetus rod hlodavců z čeledi křečkovitých; znám jediný druh křeček polní, Cricetus cricetus. Žije v oblasti od Francie přes střední Evropu a směrem na východ zasahuje až k Jeniseji. V ČR se vyskytuje hlavně v nížinách. Vyhrabává si až 2 m hluboké nory. Je všežravý živí se hlavně polními plodinami, na kterých působí značné škody. Potravu přenáší v lícních torbách; v norách si hromadí zásoby. V zimě spí. Křečci ulovení na jaře poskytují kvalitní kožku. Příbuzný druh křeček zlatý, Mesocricetus auratus, je chován pro laboratorní účely.

info o krtcích

27. listopadu 2006 v 18:28 | Kyara |  krtci
Talpa, rod savců z čeledi krtkovitých. Známo asi 6 druhů. Obývají Evropu a Asii až po Bajkal. Krtek obecný, Talpa europaea, je rozšířen v celé Evropě, krtek slepý, Talpa caeca, kolem Středozemního moře a na Kavkaze a krtek východní Talpa micrura, ve východní Asii. V ČR žije pouze krtek obecný, Talpa europaea; vyskytuje se hlavně na lukách a pastvinách. Živí se převážně živočichy, které loví ve svých podzemních chodbách. Ze žížal, jež ochromuje kousnutím do nervového centra, si vytváří zásoby čerstvé potravy. Hnízdo bývá ukryto pod velkými krtinami.

info o krokodýlech

27. listopadu 2006 v 18:26 | Kyara |  krokodýli
Krokodýl (Crocodylus) je rod velkých vodních plazů, náležejících do čeledi krokodýlovitých.
Krokodýli jsou predátoři žijící v tropických oblastech Afriky, Asie, Ameriky i Austrálie. Vlastním životním prostředím krokodýlů je voda, přirozeně vyhledávají nejraději pomalé říční toky a jezera. Některé druhy, např. krokodýl mořský žijí však i v mořích při pobřeží.
Jejich potravou jsou různí savci, ptáci a ryby a také jiní plazi, které loví a nebo se živí na jejich mršinách.
Tělo krokodýlů je kryto rohovitými štíty, pod kterými leží kostěné desky. Krokodýli plavou pomocí silného, ze stran zploštělého ocasu, končetiny mají přitisknuté k tělu.
Oči jsou na svrchní straně hlavy, což umožňuje sledování okolí když zbytek těla je ponořen. Těsně za očima jsou ušní otvory, chráněné kožním záhybem. Komunikace prostřednictvím zvuků je významná Nilští krokodýli

info o králících

27. listopadu 2006 v 18:22 | Kyara |  králíci
Oryctolagus - rod savců z řádu zajíců, Lagomorpha. Znám jediný druh - králík divoký, Oryctolagus cuniculus. Původně rozšířen v jihozápadní Evropě a severozápadní Africe, postupně osídlil západní a střední Evropu. Byl introdukován do Austrálie a na Nový Zéland, kde se přemnožil a dnes působí značné hospodářské škody. Králík obývá hlavně křovinaté výslunné stráně, kde si hrabe nory. Je býložravý. Páří se od února do července. Samice má do roka 4-6 vrhů po 4-8 holých a slepých mláďatech, kterým se otevírají oči po 10 dnech. Dospívají po 5-8 měsících. Králík se dožívá stáří 10 let. Lov je povolen od 1.8. do 31.12. Z králíka divokého byl vyšlechtěn králík domácí. Chová se více než 30 plemen pro maso, kožešinu, vlnu a kožky. Významné laboratorní zvíře.

info o krabech

27. listopadu 2006 v 18:20 | Kyara |  krabi
Brachyura - podřád desetinohých korýšů. Tělo tvoří krátká široká hlavohruď, pod níž je stočený malý zadeček. Mají krátká tykadla a složené oči na stopkách. Většinou žijí v moři, vzácně ve sladkých vodách. Často vylézají i na souš. Mnoho druhů je loveno pro chutné maso a často se zpracovávají i do konzerv. Známo je asi 4500 druhů. V České republice se vyskytuje vzácně v Labi, popř. ve Vltavě krab říční, Eriocheir sinensis, zavlečený do Evropy z Číny lodní dopravou.

info o koních

27. listopadu 2006 v 18:14 | Kyara |  koně
Kůň (Equus caballus) je domestikované zvíře, patřící mezi lichokopytníky. Vývoj koně je velmi složitý. Dříve se koně používali především pro přepravu, dnes už se na nich jezdí hlavně rekreačně. Slovo kůň můžeme použít jak pro samce tak i samice koně. Samička koně do čtyř let se nazývá klisnička, starší samice je klisna. Sameček koně mladší čtyř let je hřebeček, starší je hřebec nebo valach (vykastrovaný hřebec).

Existuje spousta barev koní. Ty nejzákladnější jsou: Hnědák - od červenohnědé až po zlatou, vždy má černou hřívu, ocas a dolní část nohou. Vraník je celý černý, občas se objevují tzv. letní vraníci s hnědočernou srstí v zimě a černou v létě. Bělouš má jako hříbě většinou hnědou srst, ta se věkem vyběluje až po úplně bílou barvu. Albín má úplně bílou, někdy krémovější barvu, oči jsou často červené. Ryzák - srst v různých odstínech zlaté, stejnou barvu má i hříva. Plavák má barvu do žluta, tmavou hřívu, ocas i nohy. Často má tzv. úhoří pruh a zebrování na nohou. Koně mají velice často odznaky (na hlavě např. hvězdu nebo lysinu, či nohou např. bílou korunku) a různé barvy kopyt.
Na světě existují spousty plemen koní. Zpravidla se dělí na:
Ponyové - Shetlandský pony, Highlandský pony, Velšský pony, Hafling, New Forestský pony...
Koně - Arabský plnokrevník, Anglický plnokrevník, Hackney, Andaluský kůň, Quarter, Hanoverský kůň, Lipicán, Trakénský kůň, Český teplokrevník
Těžcí koně - Shirský kůň, Suffolk, Ardenský kůň, Peršeron, Clydesdalský kůň

info o kočkách

27. listopadu 2006 v 18:11 | Kyara |  kočky
Felis - rod šelem z čeledi kočkovitych z podčeledi tzv. malých koček. Známo 6 druhů. Kočka divoká, Felis silvestris, šedivě zbarvená, je rozšířena v Evropě, Asii i v Africe. Žije například v teplých lesích Slovenska. Loví za šera a v noci. Živí se hlavně malými obratlovci (hraboši, myšmi). Páří se v únoru až březnu. Po 9 týdnech rodí 2-6 slepých koťat, která po 10-12 dnech otevírají oči. Dospívají po jednom roce. Kočka se dožívá stáří 12-15 let. Je celoročně hájená,

info o klokanech

27. listopadu 2006 v 18:04 | Kyara |  klokani
Klokanovití je druhá největší čeleď vačnatců (po vačicovitých) s 54 druhy v 11 rodech. Klokanovití se vyskytují v Austrálii, Nové Guineji a na přilehlých ostrovech. Jejich vzrůst je střední až velký, váhy dosahují od 0,5 kg do 90 kg. Klokanovití jsou ploskochodci, mají dlouhou úzkou zadní tlapu a velmi silné zadní končetiny. Čtvrtý prst na zadní tlapě je nejdelší a nejsilnější, klokanovití ho ve značné míře používají k odrážení při hopsání. Pátý (vnější) prst je také velký. Stejně jako všichni Dvojitozubci jsou syndaktilní. Palec je někdy zakrnělý, ale obvykle úplně chybí. Většina druhů má mohutný a dlouhý ocas, který však není chápavý. Místo toho je spíš používán jako balancující či stabilizační orgán.
Novorozený klokan vlastní silou vyšplhá do vaku, kde se přichytne na jednu z bradavek. Ta zduří, zatímco novorozeněti srostou koutky tlamky, takže je k matce pevně přichyceno. Australští farmáři si původně mysleli, že mládě vyroste ve vaku přímo z bradavky. Vědci dříve předpokládali, že matka ulizuje mláděti cestičku mezi chlupy, pro ně to však nedělá - jen čistí srst od porodní tekutiny.
K rychlému pohybu používá většina druhů této čeledi skákání snožmo. Při vysokých rychlostech (okolo 50 km/h) nechávají ocas ve vzduchu a pouze s ním kormidlují a udržují balanc. Zatímco při pomalejších rychlostech doskakují na zadní nohy a na ocas. Zajímavé je, že neumějí couvat. Při pomalém pohybu je skákání velmi neefektivní a stoji hodně energie, zatímco při vysokých rychlostech je poměrně úsporné. Je tomu tak proto, že energie se ukládá do šlach na nohou a těžký ocas se kývá nahoru a dolů jako kyvadlo, tím poskytuje příkon pohybové energie.
Klokanovití mají dlouhou a úzkou lebku, většinou protáhlý čenich a hlavu, která vypadá malinká vzhledem k velikosti zbývajícího těla.

info o kamzících

27. listopadu 2006 v 18:00 | Kyara |  kamzíci
[němčina], Rupicapra rod savců z čeledi turovitých velikostí kozy; znám jediný druh - kamzík horský, Rupicapra rupicapra; na hlavě má vzpřímené, na konci hákovitě zahnuté rohy. Hmotnost těla 20-40 kg. Žije v alpínském horském pásmu od Pyrenejí přes Alpy, Karpaty až po Kavkaz. V ČR byl kamzík vysazen v Jeseníkách a Lužických horách. Je celoročně hájen. Lov se povoluje jen výjimečně. Páří se v listopadu až prosinci. Samice rodí v květnu až červnu jediné mládě, které dospívá ve věku dva a půl roku. Kamzík se dožívá stáří 15-20 let.

další cena od webovy

27. listopadu 2006 v 16:11 | Kyara |  od vás pro mě

cena od webovy

27. listopadu 2006 v 16:11 | Kyara |  od vás pro mě

nádherná cena od webovy

27. listopadu 2006 v 16:10 | Kyara |  od vás pro mě

smiskův blogísek (různě)

27. listopadu 2006 v 15:57 | Kyara |  Spřátelené blogy!

Tenhle blog je mixík všeho možného různé rady, filmy a samozřějmě i zvířátka. tak klikni na: http://smiskuv-blogisek.blog.cz


info o ježcích

26. listopadu 2006 v 14:36 | Kyara |  ježci
Ježkové jsou malí hmyzožravci, jejichž srst je na hřbetě přeměněna v tuhé bodliny. Známe 15 druhů ježků, kteří obývají celý Starý svět. Je to jeden z nejstarších řádů savců.
Nejznámější jsou ježkové z rodu Erinaceus, kteří obývají Evropu. V České republice žijí dva druhy, ježek západní a ježek východní, jejichž areály se na území republiky překrývají. Oba druhy jsou chráněné.
Mají protáhlý rypáček, výborný čich, hmat a sluch. Živí se hmyzem, k čemuž jim slouží 32-48 ostrých zubů.

Druhy